Pavličićev Stroj za maglu

Uvod Dobivši roman Stoj za maglu u ruke, počela sam tragati za dostupnom literaturom. Nemalo sam se iznenadila naišavši na skroman opus teorije kriminalističkog romana (na hrvatskome jeziku) čijem vrhu pripadaju Stanko Lasić i sam Pavao Pavličić. Valjalo bi tu spomenuti i Škreba, Žmegača i Solara koji kriminalistički roman svrstavaju pod trivijalni žanr i analiziraju ga unutar … Continue reading Pavličićev Stroj za maglu

Advertisements

Put u Veneciju iliti moderno shvaćanje putovanja na Jug

  Uvod   Čemu naslov Put u Veneciju, odnosno kako sam se odlučila za analizu Aschenbachova putovanja u pripovijesti Smrt u Veneciji? Čitajući navedeno djelo Thomasa Manna iz 1912. godine došla sam na ideju da izdvojim i analiziram motiv putovanja glavnoga lika po uzoru na izvorni znanstveni članak Prostorno kodiranje značenja: Planine Petra Zoranića autorica … Continue reading Put u Veneciju iliti moderno shvaćanje putovanja na Jug

Suvremena slika djeteta #2

Nakon tabličnog prikaza triju najvažnijih alternativnih koncepcija koje su utjecale na daljnji razvoj pedagoškog mišljenja usmjerenosti na dijete, važno je izdvojiti i nekoliko osobitosti koje se dotiču novog razvojnog stupnja slike o djetetu. U suvremeno doba dobar odgajatelj preuzima odgovornost za stvaranje uvjeta u kojima će dijete optimalno razvijati svoje mogućnosti. Također, dijete će u … Continue reading Suvremena slika djeteta #2

Suvremena slika djeteta #1

Suvremena slika djeteta počiva na stavu da je dijete subjekt vlastitog razvoja, a sličan su zahtjev (za usmjerenost na dijete) ranije zagovarali pedagozi poput Marije Montessori, Steinera, Malaguzzija i drugih. Kako bismo lakše uvidjeli sličnosti i razlike među navedenim (tradicionalnim) koncepcijama pedagoga i suvremenim mišljenjima tih stručnjaka, valja ukratko prikazati obilježja pedagoških koncepcija koje su … Continue reading Suvremena slika djeteta #1

TRI PRISTUPA: tradicionalni, projektni i Reggio Emilia

Tradicionalni pristup predstavlja sliku djeteta kao pasivnog primatelja informacija. Učitelj posjeduje informacije te ih pruža djeci kroz odluke donesene isključivo od odgajatelja. Odgajatelj vjeruje i pretpostavlja da zna za što su djeca zainteresirana, što trebaju naučiti i kako ih naučiti. Kod projektnog pristupa djetetu se pristupa kao motiviranom, uključenom u proces, punom ideja i misli koje … Continue reading TRI PRISTUPA: tradicionalni, projektni i Reggio Emilia

Skrbne i ubojite navike

  *slika preuzeta s http://emeroy.com/blog/barriers-of-effective-communication/, 18.1.2016. Ljubetić je istaknula da značajnu ulogu u oblikovanju obiteljskog ozračja imaju skrbne i ubojite navike u komunikaciji koje mogu unaprjeđivati, ali i ugrožavati odnose unutar obiteljske zajednice, što je navedeno i u njezinim ranijim znanstvenim radovima (samostalnim ili u suautorstvu). Kada se spomene „skrbne navike“ koje grade i unapređuju ljudske … Continue reading Skrbne i ubojite navike

Partnerski odnosi roditelja i odgojitelja

Kevin James Swick autor je više od dvadeset knjiga s područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja[1] uključujući i onu Teacher – Parent Partnerships to Enchance School successs in Early Childhood Education, kojom nastoji pridonijeti razumijevanju važnosti uspostavljanja partnerskih odnosa u periodu ranog djetinjstva. Spomenuta knjiga izdana je 1991. godine od strane National Education Association … Continue reading Partnerski odnosi roditelja i odgojitelja