Koliko često čujemo “Zauzmi svoj stav”?

Prema dostupnoj literaturi uvodimo pojam stavova posebno se osvrćući na stavove prema osobama s invaliditetom.

img_20161022_152351

Definicija stava

 • ukupna evaluacija, odnosno trajno vrednovanje nekog objekta (Aronson, Wilson, Akert, 2005, Bohner, 2003)
 • objekt – konkretni ili apstraktni, nežive stvari ili pak osobe i grupe
 • negativne stavove prema socijalnim grupama (npr. homoseksualcima, ženama, osobama s invaliditetom) nazivamo predrasudama (Bohner, 2003).
 • tendencija evaluiranja nije izravno opaziva jer je to mentalni proces koji se dešava «između» objekta stava i reakcije

 

Stavovi se sastoje od tri dijela (Aronson, Wilson i Akert, 2005):

1.Emocionalne sastavnice odnosno afektivne komponente

 • emocionalne reakcije prema objektu stava
 • nazivaju se još predrasudama
 • osobe mogu osjetiti nelagodu, gađenje ili ljutnju prema homoseksualcima

2.Spoznajne sastavnice odnosno kognitivne komponente

 • misli i vjerovanja o objektu stava
 • primjer su stereotipi koji se definiraju kao učvršćene konvencionalne zamisli o nekoj skupini
 • Škoti su škrti, žene su loši vozači…

 

3. Ponašajne sastavnice

 • uključuje namjeru ponašanja i vidljivo ponašanje prema objektu stava
 • diskriminacija je primjer ponašajne komponente stava i definira se kao neopravdano negativno ili štetno ponašanje prema članovima grupe samo zbog njihove pripadnosti grupi
 • spolna i dobna diskriminacija

 

Porijeklo stavova

Spoznajno zasnovani stavovi

 • formiraju se na pomnoj analizi relevantnih činjenica i na vjerovanju o obilježjima objekta stava
 • uz pomoć novih informacija možemo ispraviti stereotipe
 • skloni smo propitati svoje stavove kada znamo da ćemo ih morati opravdati pred ljudima koji se s njima ne slažu

Emocionalno zasnovani stavovi

 • više se zasnivaju na emocijama i vrijednostima negoli na objektivnoj analizi prednosti i nedostataka
 • mogu biti rezultat:
  • vrijednosti (npr. religiozna i moralna uvjerenja),
  • osjetilnih reakcija (npr. sviđanje okusa čokolade),
  • klasičnog uvjetovanja
  • operantnog uvjetovanja
  • opažanja drugih

Stavovi zasnovani na ponašanju

 • proizlaze iz opažanja vlastitog ponašanja prema objektu stava

 

 

Promjena stavova (Aronson, Wilson, Akert, 2005).

 • ponašamo se suprotno svom stavu i to za malu vanjsku nagradu
 • pronalazimo unutarnje opravdanje za svoje ponašanje, usklađujući stavove sa svojim ponašanjem
 • putem uvjeravanja
 • ovisi o tome tko kaže, što, kome
 • poruka s obostranim argumentima (i za i protiv nečeg) uvjerljivija od poruke s jednostranim argumentima
 • publika niže inteligencije i umjerenog samopoštovanja te u dobi od 18-25 godina podložnija promjeni stava
 • emocije također utječu na promjenu stava
 • ljudi dobrog raspoloženja su manje spremni analizirati poruku nego ljudi lošeg raspoloženja.
 • emocije se mogu koristiti i kao prečice za zaključivanje o stavu – ako se ljudi u prisustvu objekta stava dobro osjećaju često zaključuju da im se taj objekt sviđa čak ako su i ti dobri osjećaji izazvani nečim drugim
 • najbolja strategija promjena stava je ona koja se temelji na prirodi samog stava
 • spoznajno zasnovani stav najlakše mijenjamo racionalnim argumentima
 • emocionalno zasnovani stav treba pokušati mijenjati emocionalnim apeliranjem (npr. naglašavanje vrijednosti)

 

Odnos stava i ponašanja

 • veza između stava i ponašanja je najčešće slaba ili umjereno jaka (Rathus, 2000)
 • mogućnost predviđanja ponašanja na temelju stavova pod utjecajem je brojnih čimbenika (Rathus, 2000); među njima su:
 • Specifičnost. Specifična ponašanja možemo bolje predvidjeti na temelju specifičnih nego na temelju općih stavova.
 • Snaga stavova. Snažni stavovi u većoj mjeri određuju ponašanje od slabih stavova.
 • Osobni probitak. Vjerojatnije je da će se osobe ponašati u skladu sa svojim stavovima ako su osobno zainteresirani za ishod neke akcije.
 • Dostupnost. Ljudi će više izražavati svoje stavove ako su im oni dostupni tj. ako ih se u nekoj situaciji mogu lako prisjetiti.

Stavovi prema osobama s invaliditetom

Većinom negativni, na njih mogu utjecati različiti čimbenici (Olkin, 1999): :

 • značajke opažača (tj. osobe bez invaliditeta)

Obrazovanje, spol, informacije i vjerovanje o invaliditetu, kontakti

 • značajke osobe s invaliditetom

Privlačnost, težina invaliditeta,  stav osobe s invaliditetom prema svom invaliditetu

 • značajke invaliditeta

Težina,  vidljivost, mogućnost tretmana

 • značajke sredine i socijalnog konteksta

Grupne norme,  dostupnost pozitivnih modela osoba s invaliditetom,  mas-mediji

 • pokušaji mijenjanja stavova prema osobama s invaliditetom trebala bi se fokusirati na one značajke koje utječu na stavove prema osobama s invaliditetom, a koje se mogu mijenjati, primjerice broj i vrsta kontakata s osobama s invaliditetom
 • treba imati na umu da je veza između stava i ponašanja slaba – stoga bi se više energije trebalo ulagati u promjenu samih ponašanja nego u promjenu stavova

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s